Werkwijze

werkwijze

Werkwijze

Aanmelding

Aanmelden kan via het aanmeldformulier
of via e-mail: info@psychotrauma-emdr.nl
Ik neem dan telefonisch of via e-mail contact met u op, waarbij we globale informatie uitwisselen en bekijken of u bij mij terecht kunt.

Wachtlijst

Ik hanteer een wachtlijst. Kijk bij wachttijden wat momenteel de lengte is van de wachtlijst.

Het is mogelijk om eerst een kennismakingsgesprek te hebben. Zeker als de wachtlijst langer dan 2 maanden is, kan het prettig zijn om eerst kennis te maken. Een kennismakingsgesprek duurt een half uur en kost 35 euro. Dit is nog geen behandeling en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Bij wederzijdse instemming komt u op de wachtlijst.  Zodra er ruimte is nodig ik u uit voor het intakegesprek.

Er is geen wachttijd tussen het intakegesprek en de verdere behandeling.

Verwijzing

Om voor vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Een verwijzing moet voorzien zijn van de volgende gegevens:

een datum van vóór de aanvang van de behandeling, naw-gegevens (naam, adres, woonplaats) van cliënt en verwijzer, persoonlijke AGB-code van de verwijzer, een expliciete uitspraak over een vermoeden van een zogenoemde DSM-diagnose(-groep), een expliciete keuze van de verwijzer voor basis-GGZ(BGGZ) of gespecialiseerde GGZ (GGGZ of SGGZ).

Basis-ggz en specialistische ggz

Als gz-psycholoog behandel ik zelfstandig (als regiebehandelaar) cliënten  in de basis-ggz.  Dit is voor hulpvragen, die licht tot matig ernstig zijn en nog geen lange geschiedenis hebben.

Als klachten ernstiger zijn, meer complex en langerdurend, zal doorgaans verwezen worden naar specialistische ggz-behandeling. Daarbij dient een psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater regiebehandelaar te zijn. Bij sommige zorgverzekeraars is het mogelijk dat, onder regie van een psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater,  ik als (gespecialiseerde) gz-psycholoog en medebehandelaar, het merendeel van de behandeling uitvoer. Binnen Centrum Hart&Ziel is deze samenwerking mogelijk. Dit vraagt evenwel afstemming qua zorgverzekeraar, regiebehandelaar en medebehandelaar.

 

 

Behandeltijden

Ik werk in mijn eigen praktijk op woensdagmiddag en -avond en donderdag overdag.

Intakegesprek

 Voor het intakegesprek graag meenemen:

  • verwijsbrief huisarts
  • zorgpasje
  • identiteitsbewijs

In het intakegesprek kijken we samen of dit de goede plek voor u is. Daarbij gebruik ik ook vragenlijsten. Het kan zijn dat er nog aanvullende diagnostiek nodig is, voordat ik tot een advies kan komen.

Als ik u niet verder kan helpen, verwijs ik u terug naar de huisarts en overleg met hem/haar waar u het beste naar toe zou kunnen.

Als ik u wel verder kan helpen,  maken we samen een behandelplan.

In een basis-ggz-behandeling maak ik op basis van uw klachten een inschatting van de verwachte duur van de behandeling: kort, middel of intensief (kort=ca 3 sessies; middel= ca 6 sessies; Intensief= ca 10 sessies).

Behandelvormen

In mijn behandelingen maak ik  vooral gebruik van:

  • (Schemagerichte) Cognitieve gedragtherapie
  • EMDR en  andere vormen van traumabehandeling
  • E-health (begeleiding en behandeling via de computer thuis als aanvulling op de therapie.)

Lees meer over de behandelvormen.

Tijdens en na de behandeling bekijken we samen wat helpend is geweest en wat eventueel bijgesteld moet worden.  Hierbij maken we ook gebruik van ROM (Routine Outcome Monitoring) -vragenlijsten.

Waarneming

In dringende gevallen, die meer ondersteuning vereisen dan mijn praktijk kan bieden, kunt u contact opnemen met uw huisarts en buiten kantooruren met de huisartsenpost.

Tijdens mijn vakanties zorg ik, indien nodig, voor waarneming. De contactgegevens van mijn waarnemer worden dan tijdig aan u doorgegeven.