Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Tarieven in de geestelijke gezondheidszorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) op basis van minuten. Dit bestaat zowel uit directe tijd (behandelaar-cliënt -contacten), als indirecte tijd (zoals uitwerking diagnostiek, verslaglegging, voorbereiding, evalueren [ROM-men]).

In de Basis-GGZ zijn 4 zogenaamde zorgzwaartetrajecten, elk met een vastgestelde hoeveelheid minuten en maximumtarieven. Het jaar waarin de behandeling is gestart is leidend.   

Zorgzwaarte Basis GGZ Aantal minuten Tarieven Nza 2016 Tarieven Nza 2017
kort ca. 300    457,53    472,65
middel ca. 500    779,40    805,34
intensief ca. 750 1.222,15 1.262,82
chronisch ca. 750 1.127, 28 1.165,48

 

Daarnaast zijn er nog enkele kortere zorgproducten: 

Onvolledig behandeltraject max. 120 186,68 192,92
Onvolledig behandeltraject, consult   60   95,89   98,00
Schriftelijke verklaring voor
bedrijfs- of verzekeringsarts
  30   77,10   79,73

 

No show-tarief

Voor afspraken die niet worden nagekomen of minder dan 24 uur tevoren worden afgezegd wordt een tarief van 70 euro in rekening gebracht. De gereserveerde tijd kan in dat tijdsbestek namelijk niet meer worden benut voor een andere cliënt.  Uw zorgverzekeraar vergoedt niet als u niet op uw gemaakte afspraak komt.

 

Zelf betalen

U kunt ervoor kiezen om uw behandeling zelf te bekostigen. In dat geval heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. Voor die situaties hanteer ik een uurtarief van 90 euro per uur.

Zorgvergoedingen

Psychologische hulp  is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Kosten voor psychologische hulp worden gedeclareerd als de behandeling is afgerond of na een jaar behandeling. 

Er geldt geen eigen bijdrage voor psychologische behandeling. Wel heeft iedere Nederlander bij zijn zorgverzekeraar een jaarlijks eigen risico voor de totale zorgkosten. In 2016  en 2017 is dat 385 euro. Sommige mensen hebben binnen hun zorgverzekering voor een ander eigen risico gekozen.

Afgezien van het eigen risico betekent dit, dat  behandelingen door zorgverzekeraars waarmee ik een contract heb,  geheel worden vergoed. Ik heb zorgcontracten met alle (koepels van) zorgverzekeraars behalve met Menzis,  Anderzorg, Azivo en Hema.

Hebt u een zorgverzekeraar met wie ik een contract heb,  dan declareer ik  een afgeronde behandeling in de Basis-ggz rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Deelbehandelingen in de Specialistische ggz declareer ik na een jaar bij de regiebehandelaar (psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut), die op zijn/haar beurt bij de zorgverzekeraar declareert.

Heeft u een zorgverzekering bij een zorgverzekeraar waarmee ik geen contract heb,  dan gelden de tarieven, zoals deze jaarlijks zijn  vastgesteld door de NZa. De vergoeding hangt af van uw polis.

Bij een restitutiepolis wordt alles vergoed. U krijgt van mij aan het eind van de behandeling de nota, deze betaalt u aan mij en dient de nota zelf in bij uw zorgverzekeraar, die de kosten volledig zal vergoeden. 

Heeft u een naturapolis bij een zorgverzekeraar met wie ik geen contract heb, dan volg ik dezelfde procedure, maar krijgt u een lagere vergoeding van uw zorgverzekeraar (60-80%, afhankelijk van uw polis).

Uitzonderingen

Sommige zorgverzekeraars hebben zogenoemde budget-polissen, die bij bepaalde stoornissen (angst-, stemming- en somatoforme stoornissen) alleen behandeling bij tevoren vastgestelde  gecontracteerde behandelaren vergoeden. Lees uw eigen zorgverzekeringspolis goed door of informeer bij uw zorgverzekeraar.

De afhandeling met uw zorgverzekeraar is uw  eigen verantwoordelijkheid.