Privacy en Vertrouwelijkheid

Privacy en Vertrouwelijkheid

Privacy en Vertrouwelijkheid

Alle informatie die u mij geeft,  wordt vertrouwelijk door mij behandeld. Ik heb als psycholoog een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Dit betekent dat er geen informatie ‘naar buiten’ gaat, tenzij u hier zelf toestemming voor hebt gegeven.

Uw gegevens worden bewaard in een elektronisch dossier (met papieren aanvullingen). Hierin staat de indicatie, brieven van en over u, alsook aantekeningen over de voortgang van de behandeling. U mag uw dossier inzien en fotokopieën maken. U heeft geen recht op eventuele informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen, die met uw toestemming, bij de behandeling betrokken zijn. U mag iets aan uw dossier toevoegen, maar er niets uit halen. Uw gegevens worden conform de Wet WGBO en de Wet Persoonsregistraties (WPR) 15 jaar bewaard. U hebt recht op vernietiging van het dossier. Dit verzoek dient u schriftelijk in te dienen bij de praktijk. Wel wordt u er op gewezen, dat er na vernietiging geen klacht meer ingediend kan worden, daar de gegevens ontbreken voor de klachtencommissie om een oordeel te vormen. De brief met uw verzoek tot vernietiging wordt 15 jaar bewaard.

 

Vanuit de Zorgverzekeringswet ben ik verplicht gegevens te registreren die tot u herleidbaar zijn (DBC, cliëntdossier en dergelijke). Ook moet ik u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren.  Vanuit deze wet zijn zorgaanbieders ook verplicht om op de nota een code te vermelden, die verwijst naar een diagnosegroep. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u gebruik maken van de zogenaamde opt-out-regeling. U kunt dan bij mij een privacy-verklaring invullen en een kopie hiervan naar uw zorgverzekeraar sturen. Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij de LPGGz via www.landelijk-platformggz.nl. Uw zorgverzekeraar mag bij hoge uitzondering uw dossier inzien, bijvoorbeeld in geval van ondeugdelijke declaraties.